Dit is zonder twijfel de meest gestelde vraag die wij krijgen. Wat van belang is om te weten, is dat er een aantal belangrijke voorwaarden zijn, waar u zich aan dient te houden.

Leeftijd controleren

Om rest-bpm terug te kunnen vragen, is het van belang dat de datum eerste inschrijving in Nederland op of na 16-10-2006 ligt. Het maakt hierbij niet uit of de datum eerste toelating in Nederland is geweest, of in een ander land. Ook importvoertuigen kunnen dus in aanmerking komen voor bpm-teruggaaf bij export. Wel kleven er bepaalde risico’s aan het terugvragen van bpm bij een importvoertuig.

Geen schadevoertuig / WOK-melding

Het is niet mogelijk om bpm terug te vragen, wanneer u een schadevoertuig exporteert. De omschrijving die de Belastingdienst hiervoor hanteert staat in het formulier dat u gebruikt om de aanvraag tot teruggaaf op in te vullen. In principe komt het erop neer dat het voertuig rijwaardig (of apk-waardig) moet zijn. Het hoeft dus niet helemaal schadevrij te zijn. Een deuk in een voorportier zal normaliter geen probleem zijn, maar een knik A-stijl bijvoorbeeld weer wel.

Er mag ook geen WOK-melding op het voertuig staan. Een WOK-melding (wacht op keuren) houdt in dat de RDW het voertuig eerst wil inspecteren, voordat het vrijgegeven wordt voor gebruik op de weg. Vaak is dit het geval bij voertuigen die betrokken zijn geweest bij een ernstig ongeval. Let op; het afwezig zijn van een WOK-melding wil niet zeggen dat het volgens de regels van de Belastingdienst geen schadevoertuig is!

Alleen mogelijk bij export naar een andere EU-lidstaat (of EER-land)

U krijgt alleen bpm terug als het voertuig aantoonbaar duurzaam geregistreerd wordt in een ander EER-land. Hierbij zijn de drie facetten 'aantoonbaar', 'duurzaam' en 'EER' van belang. Om het aan te kunnen tonen, dient u bewijs aan te leveren. In de praktijk houdt dit een kopie van het nieuwe kenteken van de auto in.

Een duurzame registratie wil zeggen dat de nieuwe registratie (het kenteken) van de auto in ieder geval niet tijdelijk mag zijn. Een Kfz-Brief is een voorbeeld van een duurzame registratie. Een Zollkennzeichen is een uitvoerkenteken met een einddatum, waardoor het een tijdelijk karakter heeft. Hierdoor wordt het niet geaccepteerd als bewijs van duurzame inschrijving.

Of het voertuig opnieuw wordt ingeschreven in een EER-land, is gelukkig eenvoudiger te controleren. Het land van bestemming dient op deze lijst van EER-landen (de EU-lidstaten, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) voor te komen.

Is het voertuig bpm-plichtig?

Tot slot dient u er zeker van te zijn dat er bpm voor het voertuig betaald is. Sommige voertuigen als taxi’s en ambulances, zijn niet bpm-plichtig. Hierdoor wordt er ook geen bpm betaald (of direct na registratie meteen teruggegeven) en dan kunt u logischerwijs bij export ook geen rest-bpm meer terugvragen. Er rust immers geen bpm meer op het voertuig. Om dit te kunnen controleren, adviseren wij u de Belastingtelefoon Auto te bellen op 0800-0749.