Geen enkele exportdienstverlener kan u exact kan vertellen wat er in een sluitend exportdossier dient te zitten. Dit komt simpelweg doordat de Belastingdienst hier geen uitspraken over doet. Zij vereist dat u hier zelf goed over nadenkt, de risico’s in kaart brengt en waar nodig bewijslast verzamelt en bewaart in een (online) dossier.

Advies dossiervorming

Wij kunnen u wel waardevolle tips geven, die kunnen leiden tot een soort basisdossier, welke u vervolgens zelf kunt uitbreiden tot een dossier dat u voor uw situatie sluitend acht. Neem hiervoor gerust eens contact met ons op, voor een vrijblijvend deskundig advies voor uw onderneming.

Indien u gebruik maakt van de VDS Portal, dan kunt u zelf instellen welke documenten u verplicht wilt laten toevoegen door uw medewerkers.