Als u binnen de EU een btw-auto verkoopt aan een zakelijke partij met een geldig btw-nummer, dan mag u factureren met het 0% tarief. Dit heet een intracommunautaire levering. Indien het een particuliere koper betreft, dan factureert u altijd inclusief btw. Hetzelfde geldt wanneer het geen btw-auto maar een marge-auto betreft.

Voorwaarden intracommunautaire levering

De twee voorwaarden die van belang zijn, zijn dat de buitenlandse afnemer een ondernemer moet zijn en dat de levering binnen de EU plaatsvindt. De Belastingdienst controleert hier streng op, dus ons dringende advies is om uw huiswerk altijd te doen en een goed dossier op te bouwen.

Zorg dus dat u uitgebreid onderzoek doet naar uw buitenlandse afnemer (is het opgegeven btw-nummer wel van hem/haar, trek het opgegeven adres in het buitenland eens online na in bijv. Google Maps, etc.) en dat u belangrijke documenten die aantonen dat de auto ook daadwerkelijk naar het betreffende land is gegaan (bijv. CMR, transportverklaring) altijd in uw dossier bewaart.

Controle btw-nummer

Daarnaast is het van groot belang dat u regelmatig blijft controleren of het opgegeven btw-nummer nog geldig is, ook als het nummer ten tijde van uw eerste onderzoek gewoon geldig was. In beide situaties kunt u het btw-nummer controleren op de VIES-website (VAT Information Exchange System). Tip: maak altijd een duidelijk screenshot (print screen/schermafdruk) van het resultaat van de uitgevoerde controle en bewaar deze in uw dossier. Btw-nummers worden namelijk dikwijls met terugwerkende kracht ongeldig verklaard.

Maakt u gebruik van de VDS Portal? Dan worden de btw-nummers van de buitenlandse afnemers die in uw online adresboek heeft staan, automatisch periodiek gecontroleerd.

Vergeet bij een intracommunautaire levering ook niet het btw-nummer van uw koper en van uzelf op de factuur te vermelden.