Indien u een voertuig verkoopt aan een particulier of een zakelijke partij buiten de grenzen van Europa, dan mag u het 0% tarief hanteren indien het een btw-auto betreft. U moet de export echter wel aan kunnen tonen dat het voertuig de EU ook echt heeft verlaten. Dit kunt u doen door middel van een Ex.A-document.

Dit document geeft u aan uw klant mee, die het vervolgens bij een vooraf bepaalde grensovergang door de douane laat inscannen. Hier krijgt u vervolgens bericht van. Met een Ex.A-document heeft u dus een zeer betrouwbare manier om aan te tonen dat een voertuig de EU daadwerkelijk verlaten heeft.

Btw als borg

Er zijn situaties denkbaar waarin uw koper, bewust of onbewust, het Ex.A niet afmeldt bij de douane. Stel; uw koper vertrekt met de auto richting Rusland, maar verkoopt hem onderweg aan een Poolse relatie van hem. Het Ex.A-document zal in een dergelijk geval dus nooit bij de douane gescand worden, waardoor u alsnog btw verschuldigd bent. Dit is dus een groot risico. Om dit financiële risico zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u om bij twijfel altijd de volledige btw als borg achter te houden en deze pas over te maken naar uw buitenlandse klant, zodra het Ex.A-document is aangezuiverd.