Als gevolg van aangescherpte regelgeving en controle bij de RDW en Belastingdienst, zullen wij per 1 januari 2016 een aantal belangrijke wijzigingen in onze exportprocedures doorvoeren. Hieronder staan deze wijzigingen en de gevolgen op een rij.

1. Lamineercode invullen bij exporteren NL-voertuig

Vanwege gewijzigde exportprocedures bij de RDW, dient u bij de export van ieder Nederlands voertuig voortaan de 10-cijferige lamineercodes van beide kentekenplaten in te voeren. Deze codes zijn alleen af te lezen van de kentekenplaten. Aangezien de RDW de juistheid van deze cijfers controleert, is het van groot belang dat u de correcte cijfers noteert. Indien een cijfer niet meer leesbaar is, dan mag u deze vervangen door een 'X'.

Indien u vanaf 1 januari 2016 een Pakket C wilt aanvragen, dan dient u de lamineercodes ook binnen onze Portal op te geven. Hierbij is het belangrijk dat u hierna onmiddellijk de kentekenplaten naar ons opstuurt. Wij kunnen namelijk pas overgaan tot de export en de uitbetaling van de rest-BPM, wanneer wij de kentekenplaten in ons bezit hebben.

2. Geen Pakket C voor voertuigen geëxporteerd naar landen buiten de EER

In artikel 14a van de wet BPM is vastgelegd dat de BPM-teruggave bij export van motorrijtuigen, alleen wordt verleend wanneer het geëxporteerde voertuig is ingeschreven in een ander land binnen de Europese Economische Ruimte. Houd er dus rekening mee dat wij geen Pakket C-aanvragen meer in behandeling nemen voor voertuigen die geëxporteerd worden naar een land buiten de EER (de Europese Unie aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Tevens is het niet meer mogelijk om een EX.A document aan te vragen in combinatie met Pakket C.

Export wijzigingen

3. Alleen nog BPM restitutie bij export met duurzame registratie

Het zal vanaf 1 januari 2016 ook niet langer mogelijk zijn om BPM terug te vragen op basis van een tijdelijk registratie- of kentekenbewijs. U kunt een niet-duurzame registratie herkennen aan de einddatum, die vermeld staat in veld 'H' van het registratiedocument. Belangrijk om te weten; een 'reguliere' Kraftfahrzeugbrief (KFZ-Brief) geldt als een duurzame registratie.

4. Overgang naar een kwalitatief beter exportdossier

Om u te helpen een kwalitatief beter exportdossier op te bouwen, kunt u vanaf 1 januari 2016 extra documenten toe voegen aan het online exportdossier van Pakket A, B en C in onze Portal. De beheerder van uw account kan aangeven welke documenten u als bedrijf verplicht door uw medewerkers wilt laten toevoegen.

In het geval van Pakket C vereist VDS vanaf die datum in ieder geval een tweetal aanvullende bewijsstukken bij ieder dossier. Het gaat hier om de volgende documenten:

1. Verkoopfactuur aan uw klant binnen de EER
Deze factuur dient u te uploaden, voordat wij overgaan tot uitbetaling van de rest-BPM.

2. CMR of exportverklaring
Met een door de ontvanger afgestempelde en ondertekende CMR zal u kunnen aantonen dat de auto is ontvangen op het adres buiten Nederland.

Met een exportverklaring verklaart de koper/nieuwe eigenaar zorg te dragen voor het vervoer van de aangekochte auto naar het opgegeven adres buiten Nederland. Wij zullen een exportverklaring beschikbaar stellen in de VDS Portal onder de tab 'Downloads'. Vergeet niet om altijd een kopie legitimatie van de nieuwe eigenaar of transporteur toe te voegen. Aanvullend dient u ervoor te zorgen dat de genomen foto's van het voertuig niet ouder zijn dan 3 dagen voor de exportdatum.

Het moge duidelijk zijn dat u te allen tijden eindverantwoordelijk blijft voor het buiten Nederland brengen van het geëxporteerde voertuig en hiervoor een zo uitgebreid mogelijk dossier dient aan te leggen. De uitbetaling van de rest-BPM ontheft u niet van deze verantwoordelijkheid jegens VDS en de Belastingdienst. Het dossier is voor u vanzelfsprekend ook van groot belang ten aanzien van BTW vrije leveranties.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding dit nieuwsbericht, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar.