Wanneer u een voertuig verkoopt en factureert aan een klant die buiten de EU woonachtig is, dan kunt u het btw-nultarief hanteren. Hiervoor dient u echter wel aan te kunnen tonen dat het voertuig de EU daadwerkelijk heeft verlaten. Dit doet u door uw klant een speciaal douanedocument (zogenaamd Ex.A-document) mee te geven, die hij bij de betreffende grensovergang bij de douane dient te laten scannen wanneer het voertuig de EU verlaat.

Benodigde informatie voor de aanvraag van een Ex.A-document

Om dit document aan te vragen, hebben wij de volgende bescheiden van u nodig:

  • Eenmalige volmacht
  • Kopie kenteken voertuig
  • Kopie verkoopfactuur voertuig
  • Grensovergang (exacte aanduiding grensovergang waar het voertuig de EU verlaat)
  • Locatie voertuig in Nederland (de Douane kan voertuigen steekproefsgewijs aan een controle onderwerpen)

Btw als onderpand

Wij adviseren u om bij verkoop het volledige btw bedrag achter te houden als borg en dit pas aan uw klant over te maken, wanneer hij het Ex.A-document daadwerkelijk bij de douane heeft laten scannen (dit controleert u hier). Dit om te voorkomen dat u door nalatigheid van uw klant alsnog verplicht bent om in Nederland 21% btw af te dragen, terwijl u het voertuig met 0% btw heeft verkocht.

Controleer altijd het btw-nummer van uw buitenlandse klanten in het VIES systeemDaarnaast adviseren wij u om altijd vooraf het btw-nummer te controleren in het VIES systeem. Maak van deze controle ook een schermafdruk en bewaar deze in uw dossier. Wanneer u gebruik maakt van onze online exportportal, dan kunt u het btw-nummer daarin eenvoudig controleren en opslaan.

Levertijd en tarief

Wij kunnen het Ex.A-document indien gewenst al op dezelfde werkdag leveren. Indien u het via onze online portal aanvraagt, heeft u het zelfs binnen een aantal minuten digitaal in bezit.

Meer informatie over het Ex.A-document

Wilt u meer weten over dit document of wilt u dit document direct bij ons aanvragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Bij een EUR.1-certificaat dient altijd een Ex.A-document te zitten. Wanneer u bij ons een EUR.1-certificaat bestelt, wordt het altijd samen met een Ex.A-document geleverd, voor een tarief van € 99,00 exclusief btw.